ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม! | Call : 02-103-1958, 091-738-2168

Cart

How to order

  1. เมื่อลูกค้าเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วให้ลูกค้าทำการสมัครสมาชิก โดยคลิกเลือกคำว่า ” Register” ที่เมนูด้านบน

2. หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างสมัครสมาชิก ให้กรอกชื่อ Username และ E-mail ของลูกค้า แล้วคลิกปุ่ม Register

3. เมื่อคลิกปุ่ม Register เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งรหัสมายังอีเมล์ที่ลูกค้ากรอกเมื่อตอนสมัครสมาชิก ให้ลูกค้าเปิดอีเมล์ล้วทำการเปลี่ยนรหัสโดยคลิกเลือก Link ที่ 1

4. เมื่อคลิก Link ที่อีเมล์แล้วจะปรากฏหน้าให้ลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่านที่ลูกค้าสามารถจำได้ง่าย แล้วคลิกปุ่ม Reset Password

5. เมื่อลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าทำการ Log in และเข้าหน้าเว็บไซต์เพื่อทำการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าของท่านได้

6. เมื่อลูกค้าเลือกสินค้า เลือกสี เลือกจำนวน ได้แล้ว ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม ADD TO CART เมื่อลูกค้าต้องการดูสินค้าที่ได้สั่งซื้อไปให้คลิกเลือกที่ปุ่ม VIEW CART หรือ cart

7. หลังจากลูกค้าดูสินค้า เช็ครายการ จำนวน สี เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่ม PROCESS TO CHECKOUT เพื่อทำการกรอกรายละเอียดและยืนยันการสั่งซื้อ

8. เมื่อลูกค้ากรอกรายละเอียด ที่อยู่ เลือกวิธีการชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม PLACE ORDER

9. จากนั้นก็จะปรากฏหน้าการสั่งซื้อ คือ รหัสใบสั่งซื้อ วันที่ รายการสินค้า ที่อยุู่ที่จัดส่ง (กรณีเลือกการชำระเงินแบบ Cash on Delivery)

10. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต ให้ลูกค้าไปที่เมนู Page > Confirm payment เพื่อทำการยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าของท่าน

Print
English
พูดคุยออนไลน์กับทีมงาน

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat